Miljöpolicy

byns Gårdars Miljöpolicy

Byns Gårdar AB erbjuder närproducerade ägg till kunder i Dalarna och Västmanland med omnejd.

 Äggen kommer från frigående höns inomhus och utomhus samt från ekologisk produktion. Äggen levereras förpackade till kunden. 

Vi söker ständigt att minska vår miljöpåverkan och genomföra förbättringar för miljön och garantera säkra livsmedel. Detta gör vi genom att:

 • Externt och internt kommunicera vikten av säkra livsmedel.
 • köpa in ägg från producenter, som lägger stor vikt om god djuromsorg.
 • vi i våra nyinvesteringar väljer maskiner med effektiv energianvändning,
 • använda energimärkt el, s.k. grön el,
 • använda transporterna effektivt vid färdsätt och val av färdvägar,
 • använda främst återvinningsbart förpackningsmaterial,
 • Personalen ska ha kunskap om innebörden av HACCP samt företagets miljöarbete.
 • Alla på företaget arbetar ständigt med att förebygga förorening och skydda vår gemensamma miljö.
 • erbjuda rullvagnar till kunder i stället för kartong.
 • minska avfallsmängden av icke återvinningsbart.
 • de kemikalier vi använder är miljögodkända så långt möjligt.

 

Vi följer gällande lagstiftningar som berör vår verksamhet.

Uppdaterad 2023-09-11

Våra Certifieringar