Våra höns som producerar ekologiska ägg går fritt i stora stallar. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder, reden att lägga sina ägg i samt gräsbevuxna rastgårdar när vädret tillåter.